Senin, 23 Desember 2013

ISLAM ONLY


# ISLAM ONLY #

Abu Usaamah Sufyan Bin Ranan

Anda beragama Islam..?
Buktikan anda adalah seorang Muslim Sejati.
Seorang muslim sejati adalah seorang yang bangga akan kebenaran agamanya dengan keyakinan yng tak tergoyahkan.

Muslim Sejati adalah muslim yang membenarkan ajaran agamanya diatas keselamatan artinya agama yang diluar islam adalah agama yang tak selamat, agama yang bathil, dan inilah aqidah seoraang muslim sejati,

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman:

"Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” [Terj.QS. Ali ‘Imran: 85]

Seorang muslim tidak sepantasnya berkata keselamatan atas agama lain dalam perayaan mereka sedangkan islam adalah satu-satunya agama yang selamat..

Jangan ada dusta diantara kita..
Jangan ada dusta diantara lisan dan hati nurani anda..
Jangan biarkan bibir anda tersenyum dengan senyuman indah akan tetapi hati kecil anda menangis lantaran Terjadi kepribadian ganda dalam diri anda, kepribadian ganda atas perselingkuhan keyakinan.

Keselamatan hanya pada ISLAM BUKAN UNTUK AGAMA LAIN...!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Article's :

QAULAN-SADIDA.BLOGSPOT.COM

SEKOLAH YUUK..!!