Sabtu, 29 Maret 2014

KAMI MASIH PUNYA ALLAH

:: SITUASI BANGSA CARUT MARUT : KAMI MASIH PUNYA ALLAH ::


Abu Usaamah Sufyan Bin Ranan

Carut Marut...
Itulah situasi yang tepat meihat bangsa kita saat ini, berbagai kepentingan dari bermacam - macam kelompok seolah mempunyai misi tersendiri untuk menyusun agenda 5 tahun kedepan.

diantara kelompok yang ada, misalnya kaum minoritas apapun itu entah minoritas dari segi agama, minoritas dari sekumpulan aliran sesat, dan sejenisnya mempunyai tekad untuk mendapatan posisi aman pada kursi yang pas.

diantara kelompok lain.. adalah kaum muslimin secara umum yang pro syariah, mewujudkan syariah islam via jalur politik praktis, tahun ini diantara mereka menamakan diri sebagai CPS / Caleg pro syariah, dengan menjaga kepentingan kaum muslimin secara umum yang katanya bisa mmbawa aspiras umat pro syariah.

diantara kelompok lainya... adalah kaum muslimin yang insya Allah dijalan sunnah, bukan lantaran untuk suatu kepentingan yang menguntungkan diri mereka melainkan hanya semata-mata untuk menjaga kemashlahatan umum umat islam, diantara mereka berijtihad demi mengurangi madharat yang lebih besar, hak suara kita diperbolehkan untuk berperan dalam pemilu tahun ini. dan ini adalah suatu ijtihad, boleh diambil boleh juga tidak, dan kami yang berbeda sangat menghargainya.

Namun terlepas dari itu...
pada intinya masing-masing kelompok mempunyai harapan besar ditahun ini dengan berihtiar agar ideologi mereka tetap eksis berperan di negeri ini dan tentu kita berharap bagi umat islam yang diberi kepahaman agama yang lurus dapat memperkecil madharat dengan ijtihad yang dterima.

Namun terlepas dari usaha kita...
apapun yang terjadi di negeri ini 5 tahun kedepan, apakah kemashlahatan kepada kaum muslimin akan hadir ataukah sebaliknya meskipun keburuan, kedzaliman, yang menimpa kaum muslimin, maka itu sudah sunatullah...
ketetapan Allah yang telah ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan.

maka sekalipun hal yang buruk itu hadir dan menimpa kaum muslimin -waiyyadzubillah- namun ketahuilah Kita Masih Punya Allah...!!!!!

Allah sebagai referensi hidup dan kehidupan kita..
Allah sebagai pedoman diatas keridhoan terhadap hambaNya..
dan Dia-lah yang senantiasa menolong hamba-Nya..
serta kita sebagai hamba-Nya wajib meyakini, bersandar, dan menyerahkan diri kita hanya untuk beribadah kepada-Nya, tidak untuk syirk, tidak riya', dan pembatal sejenisnya.

Kita Masih punya Allah....
Hidup dan mati diatas Keridhoan-Nya..

Allah 'azza wa jalla berfirman :
"Artinya : Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung,penolong) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu" [terj. Al-Anfal 64

Sandarkan diri kita kepada Allah ditengah keterasingan pengikut kebenaran,
Sandarkan hati kita, qolbu kita, dengan bertawakal kepada-Nya guna mendapatan kemudahan..
dan yakinlah Allah tak akan menelantarkan orang-orang yang membela AgamaNya...
Siapapun musuh kaum muslimin nantinya, kemenangan itu tetap ada pada islam... kemenangan dzahir berupa kejayaan umat ataupun kemenangan yang hakiki yakni kesyahidan berujung surgaNya.

kalau sekiranya kita Iman kepadaNya maka jadikan amal ibadah kita sebagai penyejuk hati, khalwat dengan Allah, kalau itu sudah melekat dalam sanubari kita janganan harta, jangankan kedudukan, jiwa pun kita korbankan untuk membela Agama ini.

wallahulmusta'an

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Article's :

QAULAN-SADIDA.BLOGSPOT.COM

SEKOLAH YUUK..!!